Ministerul Muncii
si Justitiei Sociale
Agentia Nationala pentru
Plati si Inspectie Sociala
Agentia Judeteana pentru
Plati si Inspectie Sociala
Vrancea

 

 

 

Comunicat de presa - Statut special pentru functia publica specifica de inspector social

 

Informare privind intrebari si raspunsuri referitoare la acordarea de subventii pentru asociatiile si fundatiile romane care infiinteaza si administreaza untitati de asistenta sociala

 

Anexe HG 1153 - model cerere subventii

 

Transmitere, incepand cu 1 iulie 2016, cerere si acte doveditoare pentru prelungirea/reluarea concediului de crestere a copilului si plata indemnizatiei

 

- prin e-mail, in format scanat: vrancea_icc@mmanpis.ro;

sau

- prin posta cu specificatia pe plic "prelungire/reluare drepturi ICC";

Adresa postala: Focsani, b-dul Brailei, nr. 3BIS, cod postal: 620161, jud. Vrancea;

sau

- direct la sediul/ghiseul Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Vrancea

Adresa postala: Focsani, b-dul Brailei, nr. 3BIS, cod postal: 620161, jud. Vrancea;

Nr tel: 0237-612666 int. 116 sau 0746420751(valabil numai in perioada 01.07.2016-31.08.2016);

 

Instructiuni, Cine, Cand si Unde sa depuna Cerere?

Optiunea 1 - 1 An

Optiunea 2 - 2 Ani

Model Cerere Tip pentru prelungirea/reluarea concediului de crestere a copilului si plata indemnizatiei

Tabel explicativ aplicare norme

 

ATENTIE !!!

ALTE INFORMATII

GHID privind acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului (CICC) - Sinteza

Indemnizatia pentru cresterea copilului si alte forme de sprijin destinate cresterii copilului - Detalii

Transmiterea cererii si a actelor doveditoare pentru prelungirea/reluarea concediului de crestere a copilului si plata indemnizatiei

Īntrebari si raspunsuri

Hotararea Guvernului nr 449/2016 din 22 iunie 2016

Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr 1099 din 23 iunie 2016 din 22 iunie 2016

 

Comunicat de presa ANPIS - 22.06.2016 privind majorarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copiilor, majorarea si prelungirea stimulentului de insertie īncepānd cu 01 iulie 2016

 

 

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Vrancea

In anul 2007, prin OUG 116 s-a aprobat infiintarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii Familiei si Protectiei Sociale.

In baza prevederilor OUG 113/2011 Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale se reorganizeaza prin preluarea de la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a activitatii de inspectie sociala si se va numi "Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala".

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Vrancea functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociale ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridica, finantat de la bugetul de stat, incepand cu 01.11.2008, prin preluarea de la Directia de Munca si Incluziune Sociala Vrancea a atributiilor si responsabilitatilor de administrare, gestionare si plata a prestatiilor sociale acordate de la bugetul de stat asa cum sunt definite la art. 17 din Legea nr. 47/2006 privind Sistemul National de Asistenta Sociala.

Obiectivele principale ale AJPIS sunt:

a) administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata prestatiilor sociale;

b) asigurarea unui sistem eficient si integrat de gestionare a prestatiilor sociale la nivel national;

c) prevenirea fraudei in sistemul de acordare a prestatiilor sociale;

d) monitorizarea sumelor cheltuite din bugetul de stat pentru plata prestatiilor sociale;

e) organizarea si asigurarea serviciilor de stabilire, evidenta si plata a prestatiilor sociale;

f) organizarea si asigurarea unui sistem de evidenta si evaluare a beneficiarilor de prestatii sociale;

g) asigurarea furnizarii informatiilor necesare realizarii politicilor si strategiilor in domeniul asistentei sociale;

h) facilitarea accesului la prestatii sociale al beneficiarilor;

i) gestionarea eficienta a resurselor umane si materiale in domeniul sau de activitate.

 

Informatii de interes general